ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Παρασκευή, 18 Οκτ 2019 - 15:20

H διαδικασία ανάρτησης των ακινήτων που θα διατεθούν στη δημοπρασία του Νοεμβρίου 2019 και των συνοδευτικών στοιχείων αυτών (όπως ενδεικτικά φωτογραφίες, σχέδια κ.α.) έχει ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα της δυνατότητας επίσκεψης των ακινήτων (Open Days) είναι διαθέσιμο, καθώς και η σχετική επιλογή επίσκεψης ακινήτου. Σύντομα, θα ανακοινωθούν οι τιμές άμεσης αγοράς και οι τιμές εκκίνησης δημοπρασίας, μαζί με την ενεργοποίηση της επιλογής άμεσης αγοράς ακινήτου.