ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Τρίτη, 15 Μαϊ 2018 - 13:20

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάρτησης των ακινήτων που θα διατεθούν στη δημοπρασία του Ιουνίου 2018 και των συνοδευτικών στοιχείων αυτών (όπως, ενδεικτικά, φωτογραφίες, σχέδια, σχετικά πιστοποιητικά). Το πρόγραμμα επισκέψεων έχει ήδη δημοσιευτεί στην πλατφόρμα και η επιλογή Επίσκεψης Ακινήτου έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Επίσης, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν οι Τιμές Άμεσης Αγοράς και οι Τιμές Εκκίνησης Δημοπρασίας και θα ενεργοποιηθεί η επιλογή Άμεσης Αγοράς ακινήτου.