ΑΚΙΝΗΤA 1373 & 2027: ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗ OPEN DAYs

Δευτέρα, 26 Φεβ 2018 - 11:49

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ακίνητα 1373 & 2027 είναι πλέον σε διαδικασία πώλησης. Για το λόγο αυτό ακυρώνονται τα προγραμματισμένα OPEN DAYs για 26 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου, αντίστοιχα.