ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Πέμπτη, 25 Ιαν 2018 - 10:30

Στις αρχές Φεβρουαρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάρτησης των ακινήτων που θα διατεθούν στη δημοπρασία του Μαρτίου 2018 και των συνοδευτικών στοιχείων αυτών (όπως, ενδεικτικά, φωτογραφίες, σχέδια, σχετικά πιστοποιητικά) και θα ανακοινωθούν οι τιμές άμεσης αγοράς, οι τιμές εκκίνησης δημοπρασίας. Επίσης, την ίδια χρονική περίοδο θα ενεργοποιηθούν η επιλογή επίσκεψης ακινήτου και η επιλογή άμεσης αγοράς ακινήτου.