Χρηματοδότηση

Μπορείτε να αιτηθείτε χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς για την αγορά ακινήτου από το properties4sale.gr. Ενημερωθείτε εδώ για τα βασικά χαρακτηριστικά και την διαδικασία χρηματοδότησης, ή επικοινωνήστε με την ομάδα δανείων στο 210 38 98 850 ή στο loan@properties4sale.gr

1. Βασικά Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης Φυσικών Προσώπων

Βασικά Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης Φυσικών Προσώπων
Επιτόκιο: Euribor 1 μηνός + Περιθώριο 3,00% + Εισφ. Ν.128/75
(0,12% για κατοικία & 0,60% για επαγγελματική στέγη)
Διάρκεια: Έως 30 έτη
Μέγιστο % Χρηματοδότησης: Για Έλληνες υπηκόους:
70% της τιμής αγοράς ή της τιμής Άμεσης Αγοράς
(όποια εκ των δύο τιμών είναι η χαμηλότερη)

Για Κατοίκους εξωτερικού:
50% της τιμής αγοράς ή της τιμής Άμεσης Αγοράς
(όποια εκ των δύο τιμών είναι η χαμηλότερη)
Δαπάνη Εξέτασης: €350 τα οποία καταβάλλονται προ της εκταμίευσης του δανείου
Ασφάλιση: Ακινήτου για τους κινδύνους Πυρός & Σεισμού
Δανειολήπτη για τους κινδύνους Θανάτου & Μ.Ο.Α.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους χρηματοδότησης να λάβετε από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας .

2. Όροι για Νομικά Πρόσωπα

Επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για τους όρους και διαδικασία χρηματοδότησης νομικών προσώπων.

3. Διαδικασία Χρηματοδότησης Φυσικών Προσώπων

Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς μόνο με τον κωδικό ακινήτου, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οικονομικής προέγκρισης ώστε να υποβάλλετε το αίτημά σας.

Σημείωση: Η διαδικασία αιτήματος χρηματοδότησης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του άμεσα ενδιαφερόμενου (Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι εξωτερικού) στο Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα, καθώς δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος δανειοδότησης εξ αποστάσεως.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα εξετάσει την αίτησή σας και μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της.

Μετά την έγκριση του αιτήματος, θα ενημερωθείτε από το κατάστημα για τα επόμενα βήματα έως την ολοκλήρωση της εκταμίευσης του δανείου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινισεις μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 38 98 850

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Οικονομική Προέγκριση

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 2. Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

  Για μισθωτούς / συνταξιούχους:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
  • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία -ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές αποδοχές, ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης

  Για ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες / αγρότες & κτηνοτρόφους:

  • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
  • Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Έντυπο Ν)
 3. Εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία: Έντυπο Ε9.
 4. Εισόδημα από ακίνητα: Έντυπο Ε2

Για Κατοίκους εξωτερικού:

Απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μεταφρασμένα από Πρεσβεία / Προξενική Αρχή στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και:

 • Δικαιολογητικά ελέγχου συναλλακτικής συμπεριφοράς (credit report), στα οποία αναφέρονται οι δανειακές υποχρεώσεις. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατοίκους Η.Π.Α., Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας και Βουλγαρίας. Ειδικά για κατοίκους Η.Π.Α. ο πελάτης προσκομίζει: - Credit reports από Experian (www.experian.com) & Trans Union (www.transunion.com). Για τους κατοίκους Μ. Βρετανίας, Γερμανίας και Βουλγαρίας, ο έλεγχος διενεργείται από την Τράπεζα με την λήψη της συναίνεσή τους στο κατάστημα.

Επισήμανση: Το εισόδημα του δανειολήπτη πρέπει να ταυτίζεται με το νόμισμα του δανείου, ήτοι Euro. Σε αντίθετη περίπτωση η χορήγηση πίστωσης μπορεί να ληφθεί μόνο με εξασφάλιση μετρητών σε Euro, βάσει της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 38 98 850

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με την ομάδα δανείων στο 210 38 98 850 ή στο loan@properties4sale.gr

« επιστροφή στην αρχική σελίδα